Корпоративни пътувания

Нуждите на Вашата компания са наш приоритет - това е нашият ангажимент. Обслужването на Вашата фирма е поверено в ръцете на обучени и опитни мениджъри, които разбират Вашите нужди; те ще намерят най-добрите цени и ще Ви предложат най-ефективните решения. Взимайки предвид непрекъснато променящата се същност на бизнес пътуванията, ние също сме гъвкави и готови да направим допълнителни усилия, за да постигнем така очакваното съвършенство.

Бюджет

Всяка компания има нужда от бюджет за пътувания, които съпътстват дейността й през цялата година. Планирането на бюджет Ви позволява да имате стратегически поглед върху разходите и да управлявате резултатите от инвестицията.

Ето някои от разходите, които трябва да включва бюджетът за пътувания:

  • Транспорт
  • Настаняване
  • Рент а кар
  • Застраховки
  • MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions)
  • Допълнителни услуги

Рядко се поставят ограничения на бюджета за пътувания поради варирането на цените, което може да засегне всяка една от категориите разходи. Това вариране не позволява поддържането на фиксирана цена за определен период от време, който постоянно се договаря.

Обикновено сравняваме това, което правим с борсовата търговия: независимо дали става въпрос за самолетен билет или за изгодна цена за настаняване, планирането и бързата реакция ще ни позволят да получим най-добрата цена посредством интелигентни преговори.

Вътрешни и външни процеси

Днес само около 20% от големите компании в Румъния имат установена политика за пътуванията. Обикновено няколко души от различни управленски нива взимат крайното решение за всяка покупка.

Мениджърът по покупки е отговорен за контактуването с доставчика на туристически услуги, а крайното решение се взима или от централата (която е в чужбина) или от борда на директорите. При по-малки компании решението може да се вземе само от един човек.

Политика и управление на промените

Една политика на пътуванията, внедрена в цялата компания - това е вътрешната инициатива, която е доказано най-успешна при съкращаване на разходите и постигане на целите.

Политиката трябва да съдържа най-малко следните елементи:

  • Изисквания, включващи: как е взето решението за покупка, кой е предпочитания доставчик (директен или не), методи на плащане, как ще се разрешат несъответствията.
  • Набор от правила определят вида среща, включително съвети относно честотата на събитията, продължителността, размера и разходите на човек.
  • Обяснение на ролите и отговорностите за управление.